השתלמות בדיני חדלות פירעון – מפגש שני

מפגש שני של ההשתלמות בדיני חדלות פירעון לאור כניסתו לתוקף של החוק החדש, התקיים ביום 7.4.19. כיבדו בנוכחותם והרצו : עו”ד טובה פריש, סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים בנושא “הליכי פירוק של תאגידים שאינם חברות”. עו”ד תמר עוזרי מרשות האכיפה והגבייה בנושא “היערכות לשכות ההוצלפ לקראת כניסתו לתוקף של החוק החדש”. עו”ד בת שבע אברך ברטוב, הרשמת לענייני ירושה ומנהלת מחוז ירושלים באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בנושא “סמכויות הכונס הרשמי (הממונה) לפי החוק החדש והיערכות לקראת כניסתו לתוקף” וכב’ השופט דניאל טפרברג מבית המשפט המחוזי בירושלים בנושא “הגנה על החייב ומשפחתו הלכת כובשי לאור סעיף 922 לחוק החדש”.

סניף ירושלים: עם ועולמו 3 בית הראל, גבעת שאול ירושלים
טלפון: 02-6523322
פקס: 02-6522202

סניף ת”א: ברקוביץ’ 4 “מגדל המוזיאון” תל אביב
טלפון: 03-9651548
דוא”ל: office@efratilaw.co.il

האתר עוצב ונבנה ע”י web4all חברה לבניה וקידום אתרים