השתלמות בדיני חדלות פירעון – מפגש חמישי

מפגש חמישי בהשתלמות עומק חדלות פירעון מחוז ירושלים,
הרצו: עו”ד מזי רנצלר ממונה ליחידה לפירוקים, אגף מס הכנסה ומסמ”ק בנושא מעמד רשויות המס בהליכי חדלות פירעון.
עו”ד עמי פולמן ועו”ד יששכר בר הלל בנושא פירוק עמותות – כלים פרקטיים; עו”ד אמיר פלמר בנושא תביעות אישיות כנגד נושאי משרה בהתאם לחוק החדש; עו”ד רם יולוס בנושא סוגיות מיסוי בחדלות פירעון.

סניף ירושלים: עם ועולמו 3 בית הראל, גבעת שאול ירושלים
טלפון: 02-6523322
פקס: 02-6522202

סניף ת”א: ברקוביץ’ 4 “מגדל המוזיאון” תל אביב
טלפון: 03-9651548
דוא”ל: office@efratilaw.co.il

האתר עוצב ונבנה ע”י web4all חברה לבניה וקידום אתרים