השתלמות בדיני חדלות פירעון – מפגש שלישי

מפגש שלישי של ההשתלמות בדיני חדלות פירעון מחוז ירושלים לאור כניסתו לתוקף של החוק החדש, התקיים ביום 14.4.19.
כיבדו בנוכחותם והרצו: עו”ד שלמה נס ועו”ד יעקב אמסטר בנושא תפקידו של בעל התפקיד; עו”ד אודי גינדס בנושא הסדרי חוב (פרשת מגה) ובסוף פאנל בהנחיית עו”ד אפרתי בנושא מינוי בעלי תפקיד וניגוד עניינים בו השתתפו כב’ השופט אביגדור דורות מבית המשפט המחוזי בירושלים, עו”ד כלנית הרמלין וגר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מחוז ת”א, עו”ד אביחי ורדי ועו”ד עמית לדרמן.
תודה רבה למרצים המכובדים ולמשתלמים.

סניף ירושלים: עם ועולמו 3 בית הראל, גבעת שאול ירושלים
טלפון: 02-6523322
פקס: 02-6522202

סניף ת”א: ברקוביץ’ 4 “מגדל המוזיאון” תל אביב
טלפון: 03-9651548
דוא”ל: office@efratilaw.co.il

האתר עוצב ונבנה ע”י web4all חברה לבניה וקידום אתרים