רגולציה ומשפט מנהלי

במסגרת מתן ייצוג שוטף לארגונים שונים צבר המשרד מומחיות רבה במתן חוות דעת משפטיות, בכתיבת ניירות עמדה ובייצוג מול גורמי הרגולציה.

 

המשרד צבר ניסיון רב בתקיפת החלטות מנהליות שונות אשר לא עומדים בעקרונות חוקי היסוד במדינת ישראל או לחלופין לא עומדים בסטנדרטיים תקינים של חקיקה, וזאת תוך החלה של עקרונות המשפט המנהלי והחוקתי במדינת ישראל, כל זאת תוך מיצוי הליכי הפניה המוקדמת בטרם הגשת העתירה.

 

למשרד ניסיון רב בהגשת עתירות כנגד החלטות מנהליות אשר ניתנו תוך שקילת שיקולים זרים ו/או אי שקילת שקולים רלוונטיים, החלטות מפלות, החלטות שניתנו בחוסר תום לב, בחוסר סמכות ועוד.

דילוג לתוכן