כנס חדלות פירעון של יחידים ותאגידים ברוח חוק חדלות פרעון

חדלות פירעון של יחידים ברוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

המפגש השני של ההשתלמות בדיני חדלות פירעון לאור כניסתו לתוקף של החוק החדש.
כיבדו בנוכחותם והרצו : עו"ד טובה פריש, סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים בנושא "הליכי פירוק של תאגידים שאינם חברות". עו"ד תמר עוזרי מרשות האכיפה והגבייה בנושא "היערכות לשכות ההוצלפ לקראת כניסתו לתוקף של החוק החדש". עו"ד בת שבע אברך ברטוב, הרשמת לענייני ירושה ומנהלת מחוז ירושלים באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בנושא "סמכויות הכונס הרשמי (הממונה) לפי החוק החדש והיערכות לקראת כניסתו לתוקף" וכב' השופט דניאל טפרברג מבית המשפט המחוזי בירושלים בנושא "הגנה על החייב ומשפחתו הלכת כובשי לאור סעיף 922 לחוק החדש".
תודה רבה למרצים המכובדים ולמשתלמים.
לצפייה בפרוספקט לחצו להגדלה.
המפגש השלישי של ההשתלמות בדיני חדלות פירעון מחוז ירושלים לאור כניסתו לתוקף של החוק החדש.
כיבדו בנוכחותם והרצו: עו"ד שלמה נס ועו"ד יעקב אמסטר בנושא תפקידו של בעל התפקיד; עו"ד אודי גינדס בנושא הסדרי חוב (פרשת מגה) ובסוף פאנל בהנחיית עו"ד אפרתי בנושא מינוי בעלי תפקיד וניגוד עניינים בו השתתפו כב' השופט אביגדור דורות מבית המשפט המחוזי בירושלים, עו"ד כלנית הרמלין וגר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מחוז ת"א, עו"ד אביחי ורדי ועו"ד עמית לדרמן. תודה רבה למרצים המכובדים ולמשתלמים.
מפגש רביעי של ההשתלמות בדיני חדלות פירעון מחוז ירושלים לאור כניסתו לתוקף של החוק החדש.
מרצים: עו"ד לירום סנדה בנושא ניהול משרד באי כוח חייבים ועו"ד יגאל ספרבר בנושא הסדרים לפי סעיף 19א;
כמו כן, התקיים פאנל בהנחיית עורך דין גיל אפרתי בנושא מימוש נכסים בהשתתפותם של כב' השופט דניאל טפרברג מבית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופט מיכאל תמיר מבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, עו"ד יוסי מססה ראש צוות פרקליטים הכונס הרשמי מחוז ת"א והמרכז, עו"ד אורן זילברברג הכונס הרשמי מחוז ירושלים, עו"ד תמר פינברג ועו"ד בסאם כרכבי.
מפגש חמישי בהשתלמות עומק חדלות פירעון מחוז ירושלים, הרצו: עו"ד מזי רנצלר ממונה ליחידה לפירוקים, אגף מס הכנסה ומסמ"ק בנושא מעמד רשויות המס בהליכי חדלות פירעון; עו"ד עמי פולמן ועו"ד יששכר בר הלל בנושא פירוק עמותות – כלים פרקטיים; עו"ד אמיר פלמר בנושא תביעות אישיות כנגד נושאי משרה בהתאם לחוק החדש; עו"ד רם יולוס בנושא סוגיות מיסוי בחדלות פירעון;
 
מפגש שישי, הרצו: עו"ד יוסי ויצמן בנושא השפעות עקיפות וישירות של החוק החדש על הליכי הוצל"פ של יחידים; עו"ד מנחם מושקוביץ בנושא סוגיות אתיות בהליכי חדלות פירעון; השמאי עופר כהן כהנא בנושא הערכת נכסים וסוגיות שמאיות בהערכת נכסים תפוסים ובסוף Debate בהנחיית עו"ד גיל אפרתי בהשתתפות עו"ד תומר רבינוביץ' ועו"ד ענבל אלוש לוצאטו.
מפגש שביעי במסגרת השתלמות חדלות פירעון מחוז ירושלים. השתתפו והרצו: עו"ד יניב דינוביץ' ממשרד הרצוג פוקס נאמן בנושא משפט בינלאומי בהליכי חדלות פירעון על פי החוק החדש; עו"ד גיא גיסין בנושא ניהול הליכים משפטיים כנגד חברות זרות במסגרת הליכי פירוק ורו"ח רפי לוי בנושא מקומו של רו"ח בניהול חברה בפירוק מפעיל/הקפאת הליכים.
מפגש שמיני במסגרת השתלמות עומק בחדלות פירעון מחוז ירושלים. הרצו: עו"ד גיל הירשמן בנושא כונסי נכסים מכוח שעבוד צף ובהליכי הוצל"פ; עו"ד גלעד נרקיס בנושא חובות הבנק כלפי הלקוח; עו"ד נועם קליינר רפרנט משפטי של החטיבה העסקית ואשראים מיוחדים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ בנושא היערכות הבנק לקראת חוק חדלות פירעון; ד'ר רוי בר קהן בנושא ערבות וחדלות פירעון.
מפגש תשיעי (אחד לפני אחרון) התקיים בלשכת עורכי הדין מחוז ירושלים במסגרת השתלמות עומק בחדלות פירעון. כיבדו בנוכחותם והרצו: עו"ד אורי גיל בנושא: "ניהול משרד מנהל מיוחד"; עו"ד שרון בירן מרקוביץ וכב' השופט טפרברג מבית המשפט המחוזי בירושלים בנושא: "שיקולים בגיבוש תוכנית פירעון – עקרונות מנחים ויעילותו של מחשבון חריס"; כב' השופטת לושי עבודי מבית משפט מחוזי ת"א – יפו בנושא: "בקשות נושה ומעמדו של הנושה לאור החוק החדש" ואחרונה חביבה עו"ד רחל בן רחמים סובול בנושא: "ייצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון".
השתלמות עומק בחדלות פירעון לאור החוק החדש, אליה נרשמו מעל 100 עורכי דין, הגיעה ביום א' האחרון לקיצה עם הרצאה מרתקת של כב' שופט בית המשפט העליון דוד מינץ בנושא היקף סמכויות בית משפט של פירוק, ולאחר מכן פאנל מסכם בהנחיית עורך דין גיל אפרתי בנושא כיצד יראו הליכי חדלות פירעון בשנת 2025 בהשתתפות: כב' השופט אלכסנדר רון מבית המשפט המחוזי בירושלים; עו"ד אורי ולרשטיין, המשנה לכונסת הנכסים הרשמית והאפוטרופוסה הכללית; עו"ד נורית קורן (ח"כ לשעבר מטעם מפלגת הליכוד וחברה לשעבר בועדה לבחירת שופטים); עו"ד אלונה באומגרטן, יו"ר (משותף) ועדת חדלות פירעון ארצית; עו"ד בניהו לאבל; עו"ד ליאור מזור; עו"ד יגאל ויינשטיין ועו"ד יעקב אמסטר, יו"ר ועדת חדלות פירעון מחוז ירושלים. תודה רבה למשתלמים ולמרצים המכובדים ותודה מיוחדת לכל מי שפעל מאחורי הקלעים כדי להוציא את ההשתלמות הזו לפועל, לעו"ד לילך נחמיה ולצוות שלה, וליו"ר ועד מחוז ירושלים, עו"ד אשר אקסלרד.