ליווי תאגידים ועסקים קטנים

המשרד מספק ייעוץ משפטי מקיף למגוון חברות, עמותות, שותפויות, עסקים קטנים ושאר ארגונים מקומיים ובינלאומיים בקשת רחבה של תחומים: החל בייצוג שוטף של התאגיד, הסכמים מסחריים, הסכמי עבודה, הסכמי שותפויות, יבוא ויצוא, עסקאות מימון וכלה בעסקאות מכר ורכש.

 

המשרד מלווה את לקוחותיו החל מהקמת התאגיד ובכל אבני הדרך המשמעותיות בפעילותה.

 

המשרד מעניק ייעוץ שוטף בתחומים מגוונים לרבות ייעוץ בדיני עבודה למעסיקים, כתיבת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות, מתן ייעוץ בדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים.

 

כמו כן במסגרת הליווי הצמוד המשרד מבצע דיווחים שוטפים לרשויות השונות, עורך הסכמים, מלווה עסקאות, ונותן ייעוץ לבעלי עניין, דירקטורים, הנהלה וכו’.

 

המשרד מעניק יעוץ, תוך קבלת ליווי מטעם מומחי המס הטובים בארץ, באשר לדיני המס המורכבים של מדינת ישראל ובאשר להשלכותיהם על עסקאות מסחריות ומימון.

 

כמו כן, המשרד מייצג בנקים וגופי מימון, חברות ביטוח, חברות דלק, עיריות, מועצות, חברות ופרטיים.

למשרד מחלקה ענפה העוסקת בתחום הבנקאות והגביה. המשרד מתמחה בהענקת שירותים לחברות וארגונים שהיקף גביית החובות כלפיהם הוא גדול, בהם הבנקים הגדולים במשק.

 

דילוג לתוכן