מדיניות פרטיות באתר

המידע שאנו אוספים :
ייתכן והגולש יתבקש לספק פרטים אישיים, כגון :

שם פרטי ומשפחה ; פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דוא”ל ; מידע סטטיסטי על דפוסי גלישה באתר ; ועוד.
כל גולש, שיקליד את פרטיו, נותן הסכמתו להיכלל ברשימת הדיוור של האתר.
במהלך השימוש, יתכן שייאסף מידע אודות הגולש, כגון : סוג דפדפן, הרגלי גלישה, הצעות ושירותים, עמודים בהם ביקר, IP, מידע סטטיסטי וכו’.
הגולש אינו מחויב מסור מידע ו/או לגלוש באתר ו/או לאפשר איסוף נתונים אודותיו, אולם בעצם הגלישה באתר, הגולש מסכים מראש לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין.

הסיבה בגינה נאסף המידע ומה נעשה בו :
המידע נאסף :

1. לצורך שימוש יעיל של הגולש באתר ושימוש באמצעים ובתכנים שבו וכן לצורך תפעול ופיתוח האתר באופן אשר יאפשר שימוש נוח ויעיל.

2. לצורך איסוף מידע כללי או פרטני או ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסר לצדים שלישיים לרבות מפרסמים, באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.

3. לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.

4. כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

5. כדי לשלוח הודעות פרסום א כל מידע אחר שאנו חושבים שהגולש יכול למצוא בו עניין.

6. לצורך מטרת שירות לקוחות ו/או מחקרי שוק.

Cookies – עוגיות :
מדובר בקצבי טקסט אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש. הקבצים מנתחים את תעבורת האינטרנט או מאפשרים לדעת מתי הגולש מבקר באתר מסוים. הקבצים מאפשרים ליישומי אינטרנט לטפל בגולש בתור משתמש ייחודי, או אדם פרטי. יישום אינטרנט יכול להתאי את הפעילות לפי העדפות הגולש, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את ההעדפות של הגולש. אין מדובר על מידע שמזהה את הגולש באופן אישי, אך יש בהן מידע ובו נתונים על פעילות הגולש באתר. כל גולש רשאי באמצעות שינוי הגדרות לסרב לקבל לשמור את הקבצים הללו.

הסכמות הגולש :
כל מידע שיימסר על ידי הגולש באמצעות אתר זה, ייחשב כאילו נמסר מרצונו והסכמתו של הגולש, וייחשב כהסכמה לכל דבר ועניין, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת.

שינויים במדיניות הפרטיות :
בעלי האתר רשאים לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, ללא צורך במתן הודעה מראש. בכל מקרה כזה, השינויים יכנסו לתקפם עם העלאת הפרסום באתר.